วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ตลาดเทศบาล 2 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายจิณณวัฒน์ สุขอยู่ และ นายกำพล โฆษิตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่มาใช้บริการที่ตลาดเทศบาล 2 แห่งนี้อีกด้วย

ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19
ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด