วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ถึงเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3303/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- ปิดสถานบริการผับบาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม ถึงเวลา 24:00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2564
- ร้านอาหาร บ่อตกกุ้ง ตกปลา ให้ปิดเวลา 24.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. และ ห้ามจำหน่าย หรือ บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
- งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ร้านสะดวกซื้อ โซห่วย สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล​์ได้ ระหว่างเวลา 11.00 น. - 14.00 น. เท่านั้น
ทั้งนี้ มี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานปล่อยแถวดังกล่าว โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายท่องเที่ยว ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ กรมการปกครอง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งเจ้าหน้าที่กว่า 50 คน แบ่งสายลงพื้นที่ทำความเข้าใจและแจกเอกสารคำสั่งจังหวัดให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด