วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ตลาดเทศบาล 2 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่มาใช้บริการที่ตลาดเทศบาล 2 แห่งนี้ มี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิด-19

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด