วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

การรับสมัครเลือกตั้งวันสุดท้ายที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้ายของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นางนงคราญ สุคนธสาคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อหมดเวลา 16.30 น. การรับสมัครเลือกตั้งของวันสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มแต่อย่างใด

 การรับสมัครเลือกตั้งวันสุดท้ายที่ 12 ก.พ. 64

 การรับสมัครเลือกตั้งวันสุดท้ายที่ 12 ก.พ. 64

ปฏิพัฒน์ นาควันดี ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด