วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 โดยมี นายณรงค์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานมะขามหวาน เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรกระตุ้นให้เกิดการปลูกการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีมาตรฐานออกสู่ตลาดโลก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. /รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด