วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเเก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ใน รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเเก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ใน รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2-11
นาย ชัยสิทธ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเเก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ใน รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3

โดยมีนางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และนายธีรยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเเก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ใน รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3

โดยได้รับเกียรติจาก นางพิรานันท์ ยิ้มแฟน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษฎ์หิรัญ สาราช ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายรพี หนูสลุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง เป็นวิทยากรในการอบรม
มีผู้เข้าอบรม เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2-11 เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเเก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ใน รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3

กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด