วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 โดยกำหนดรับบัตรเลือกตั้ง หีบพร้อมอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 แบ่งออกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 10 หน่วย เวลา 08.30 น. - 10.30 น.

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 13 หน่วย เวลา 11.00 น. - 13.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 11 หน่วย เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ปฏิพัฒน์ นาควันดี ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด