วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง พันตำรวจเอกจารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง และเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 3 เขต 34 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ วันนี้คึกคักในขณะที่ทุกหน่วยเปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีประชาชนเริ่มทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง และจะปิดหีบการเลือกตั้งใน เวลา 17.00 น. จากนั้นจะนับคะแนนที่หน่วยพร้อมกันทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จากนั้นจะนำส่งบัตรเลือกตั้งทีศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อรวมคะแนนอีกครั้ง และคาดว่าจะทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 21.00 น. โดยทุกหน่วยเลือกตั้งเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน