วันที่ 14 / พ.ค. / 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในร้านอาหารและสถานบันเทิง

เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในร้านอาหารและสถานบันเทิง สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มี มี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้ยังมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในร้านอาหารและสถานบันเทิง

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในร้านอาหารและสถานบันเทิง

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในร้านอาหารและสถานบันเทิง

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด