วันที่ 15 / พ.ค. / 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 3

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 3 โดยมี นายเดชาพัชร การกิ่งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) กล่าวรายงาน มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 3

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องที่กำลังศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนที่จบการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 153 คน

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 3

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด