วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

รับมอบชุด PPE สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติงานในภาคสนาม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่หน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบชุด PPE สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติงานในภาคสนาม จาก นางสาววีนิตา แก้วสว่าง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเพชรบูรณ์ จำนวน 103 ชุด มูลค่ากว่า 17,500 บาท โดยมี รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ พนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรับมอบชุด PPE ในครั้งนี้ด้วย

รับมอบชุด PPE สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติงานในภาคสนาม

รับมอบชุด PPE สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติงานในภาคสนาม

รับมอบชุด PPE สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติงานในภาคสนาม

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด