วันที่ 03 / ส.ค. / 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ชุดใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ชุดใหม่

ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้งประธาน กต.ตร.สภ. เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งในที่ประชุมเสนอให้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ และการสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา เป็นต้น

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ชุดใหม่

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ชุดใหม่

เผยแพร่โดย :: ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สวัส ภสิริหิรัญ / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด