วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด ประจำปี 2564 มี รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน ร่วมในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19– 25 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีเกิด 12 นักษัตร ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 20.00 น. ส่วนเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม มีการสวดฉลองเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาถวายวัด 13 วัดในเขตเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย วัดเพชรวรารามพระอารามหลวง วัดมหาธาตุประอารารมหลวง วัดช้างเผือก วัดประตูดาว วัดภูเขาดิน วัดทุ่งสะเดียง วัดโพธิ์เย็น วัดโบสถ์ชนะมาร วัดสนธิกรประชาราม วัดพระแก้ว วัดสังกิจจาราม วัดไทรงาม และวัดไตรภูมิ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

ทั้งนี้ มีการปฏิบัติตามมาตรการD-M-H-T-T-A อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด