วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำเสนอหอโบราณคดีฯชิงรางวัลกินรีตัวที่ 2

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาจารย์วีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิทาง ด้านวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมนำเสนอหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำเสนอหอโบราณคดีฯชิงรางวัลกินรีตัวที่ 2

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของไทย (Beyond Standard) และเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการให้มีมาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากลรวม ทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำเสนอหอโบราณคดีฯชิงรางวัลกินรีตัวที่ 2

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งได้ผ่านในรอบ Pre-screen และในรอบนี้เป็นรอบลงพื้นที่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน จึงได้นำเสนอผ่านระบบ Video Conference โดยจะมีการประกาศผลในเดือนกันยายน 2564 นี้

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำเสนอหอโบราณคดีฯชิงรางวัลกินรีตัวที่ 2

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส./ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อ ินทรศร ปชส./ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด