วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยงสูง คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเทศบาล 3

บรรยากาศ การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยงสูง คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเทศบาล 3 คนซื้อที่สัมผัสกับผู้ป่วย และ คนมีอาการไม่สบาย จำนวน 400 คน ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จะมีการตรวจอีกรอบ สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำ คือคนที่ไปซื้อของในตลาด แล้วเดินผ่านพื้นที่ร้านค้าที่คนป่วย มาขายของ จำนวน 400 กว่าคน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (ถ้าไม่มีอาการ ไม่ต้องตรวจ)

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยงสูง คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเทศบาล 3

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยงสูง คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเทศบาล 3

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยงสูง คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเทศบาล 3

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด