วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่หน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน พร้อมกันนี้ยังมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบในครั้งนี้ด้วย

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน

สำหรับการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน ก็เพื่อให้ อสม. นำไปใช้ออกหน่วยบริการตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ ในเขตชุมชนของตนเอง หรือบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงานศพ การจัดการแต่ง และกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนในพื้นที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะได้สามารถคัดกรองผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด