วันที่ 17 / ต.ค. / 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดไตรภูมิ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาธรรมราชา พิธีทอดผ้าป่าผ้าป่าสามัคคี งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 มีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงาน พนักงานครู ร่วมพิธี

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

สำหรับการถวายผ้าป่าสามัคคี งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายหลังการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ เพื่อนำเงินจากผ้าป่าและการบูชาดอกไม้ธูปเทียนร่วมบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ วัดไตรภูมิ โดยในปี 2564 มียอดผ้าป่า 11,169 บาท

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน