วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้