วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดตลาดเทศบาล 2 และตลาดเพชรพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดตลาดเทศบาล 2 และตลาดเพชรพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดตลาดเทศบาล 2 และตลาดเพชรพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564