วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม (Premium Ward) อาคารอายุกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม (Premium Ward) อาคารอายุกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จาก นายสมบูรณ์ คุ้ยต่วน และ นางบุญช่วย คุ้ยต่วน พ่อค้าเขียงหมู ตลาดเทศบาล 2 เป็นจำนวน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และ นายสมยศ แสวงสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าวด้วย

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม (Premium Ward) อาคารอายุกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม (Premium Ward) อาคารอายุกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม (Premium Ward) อาคารอายุกรรมวิสุทธิ์ 8 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด