วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดประชุมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นำร่องเตรียมเปิดเมือง Phetchabun Covid Free City

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบแนวทางการเปิดเมืองเพชรบูรณ์ Phetchabun Covid Free City โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมรับฟัง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดประชุมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นำร่องเตรียมเปิดเมือง Phetchabun Covid Free City

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพชรบูรณ์ และเดินหน้าไปสู่การเป็นเมืองที่อยู่ร่วมกับ โรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย โดยในวันนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในการเข้าร่วมรับฟังแนวทางและเงื่อนไขเพื่อรองรับการเปิดเมือง และการสร้างสัญลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการในร้านอาหาร โดยผ่านการตรวจเอกสารและการรับรองจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะได้มอบสัญลักษณ์ “Phetchabun Covid Free City ทุกคนในร้านนี้ ได้รับวัคซีน Covid แล้ว 100 %” และจัดทำบัตรพาสปอร์ตให้กับพนักงานทุกคน ฟรี ให้กับร้านอาหารที่ผ่านประเมิน สำหรับร้านอาหารและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดประชุมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นำร่องเตรียมเปิดเมือง Phetchabun Covid Free City

สามารถยื่นเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม ขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบการพนักงานในร้านทุกคน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการที่ชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อรับสัญลักษณ์ดังกล่าวฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 056-711007 ต่อ 208

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดประชุมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นำร่องเตรียมเปิดเมือง Phetchabun Covid Free City

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด