วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

พบปะพูดคุยกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พบปะพูดคุยกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อสอบถามปัญหาการทำงาน และมอบนโยบายในการทำงาน รวมไปถึงให้เตรียมพร้อมในการทำงานในช่วงงานประเพณีลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564 ที่จะมาถึงนี้ รวมไปถึงการเตรียมการเปิดถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน และ เตรียมความพร้อมการเปิดเมือง Phetchabun Covid Free City ในการนี้มี นายอานนท์ แจ่มศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้ด้วย มีพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน

พบปะพูดคุยกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

พบปะพูดคุยกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

พบปะพูดคุยกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด