วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้