วันที่ 19 / ม.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง โดยมีรองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมอบรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในรับเรื่องร้องทุกข์การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดรวดเร็ว ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และวิสัยทัศน์ เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย โดยมีการแนะนำระบบ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ระบบจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่าน LINE การแจ้งเตือนผ่านทาง LINE ระบบรายงาน ระบบบันทึกความต้องการประชาชน ระบบฐานข้อมูล ระบบประชาสัมพันธ์ทาง LINE และระบบมCnat Bot ทั้งนี้จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลและใช้งานในระบบดังกล่าวต่อไป

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพชรบูรณ์ 24 ชั่วโมง

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส./ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด