วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เปิดจุดบริการประชาชน ด้านหน้าสำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่จุดบริการประชาชน สี่แยกไร่ยาสูบ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ด้านหน้าสำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมี นายสมศักดิ์ หลวงเทพ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำรวจ สาธารณะสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ และ อพปร. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

เปิดจุดบริการประชาชน ด้านหน้าสำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับ จุดบริการประชาชน ด้านหน้าสำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ เป็นการบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

เปิดจุดบริการประชาชน ด้านหน้าสำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดจุดบริการประชาชน ด้านหน้าสำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด