วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เปิดงานปิดทองพระรูปหล่อ หลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานปิดทองพระรูปหล่อ หลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2565 มี สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

เปิดงานปิดทองพระรูปหล่อ หลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

งานประจำปีปิดทองพระรูปหล่อหลวงพ่อแก้ว-หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดช้างเผือก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมปิดทองและทอดผ้าป่า สามัคคี เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ เพื่อให้ชนรุ่นได้ยึดถือปฏิบัติ ที่สำคัญเป็นการสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดช้างเผือก

เปิดงานปิดทองพระรูปหล่อ หลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมหรสพทุกค่ำคืน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญงานประจำปีวัดช้างเผือกในวันที่กำหนด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19

เปิดงานปิดทองพระรูปหล่อ หลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออุทัย และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน