วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

ร่วมพิธีทำบุญและส่งมอบศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) ศาลาเปรมะบุตร วัดภูเขาดิน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) วัดภูเขาดิน ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญและส่งมอบศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) ศาลาเปรมะบุตร วัดภูเขาดิน หลังจากย้ายจากที่เดิม มีสร้างใหม่ จนแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ยังมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายสมัคร น้อยคนดี รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญและส่งมอบศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) ศาลาเปรมะบุตร ให้กับ วัดภูเขาดิน ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมพิธีทำบุญและส่งมอบศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) ศาลาเปรมะบุตร วัดภูเขาดิน

ร่วมพิธีทำบุญและส่งมอบศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) ศาลาเปรมะบุตร วัดภูเขาดิน

ร่วมพิธีทำบุญและส่งมอบศาลาธรรมสังเวช (หลังใหม่) ศาลาเปรมะบุตร วัดภูเขาดิน

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สมเกียรติ งามนิล / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด