วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานทีมเพชรบูรณ์ช่วยเเชร์พาน้องช๊อปรับเปิดเทอม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานทีมเพชรบูรณ์ช่วยเเชร์พาน้องช๊อปรับเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ณ ห้างเทสโก้โลตัสเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงานทีมเพชรบูรณ์ช่วยเเชร์พาน้องช๊อปรับเปิดเทอม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานทีมเพชรบูรณ์ช่วยเเชร์พาน้องช๊อปรับเปิดเทอม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานทีมเพชรบูรณ์ช่วยเเชร์พาน้องช๊อปรับเปิดเทอม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานทีมเพชรบูรณ์ช่วยเเชร์พาน้องช๊อปรับเปิดเทอม

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด