วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมดำเนินการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมดำเนินการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำข้อเสนอโครงการการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมดำเนินการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมืองฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล เพื่อพัฒนาทักษะผู้เก็บข้อมูลตำบล ฝึกปฏิบัติการลงระบบโปรแกรมข้อมูลตำบล และ วางแผนจัดทำการเก็บข้อมูลตามครัวเรือนเป้าหมาย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมดำเนินการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมดำเนินการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รวมรูปทั้งหมด