วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดภูเขาดิน )

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดภูเขาดิน )
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองการศึกษาเเละพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานการชี้เเจงเเนวทางการบริหารงานของโรงเรียนเเละคุณครูประจำชั้นจะมีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในห้องเรียน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดภูเขาดิน )

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดภูเขาดิน )

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดภูเขาดิน )
 
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน - ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด