วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ( ผ่านระบบเเอพลิเคชั่น Zoom )

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ( ผ่านระบบเเอพลิเคชั่น Zoom )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมืองราดชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมณะกรรมการจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ในครั้งนี้

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ( ผ่านระบบเเอพลิเคชั่น Zoom )

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ( ผ่านระบบเเอพลิเคชั่น Zoom )

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ( ผ่านระบบเเอพลิเคชั่น Zoom )

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน - ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด