วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ ปีพ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ ปีพ.ศ.2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้