วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงาน อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงาน อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30 น. บริเวณสนามหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมเปิดงาน “อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล เพชรบูรณ์” เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูฝนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรกลุ่มอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชน เข้าร่วมงาน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงาน อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล

งานอินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล เพชรบูรณ์” เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูฝนจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2565 บริเวณสนามหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ (ข้างพุทธอุทยานเพชบุระ หรือ องค์พระใหญ่)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงาน อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงาน อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล

อัมรินทร์ คำมา ปชส.ทม.พช / รายงาน - ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด