วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ร่วมกิจกรรม เติมค้อ เพาะรัก ในโครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 09.30 น. วันสาร์เที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ทุ่งกังหันลม หมู่บ้านเพชรดำ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม "เติมค้อ เพาะรัก" ในโครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายธงชัย กฤตยามงคลชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดบู๊ทนิทรรศการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมของชนเผ่า 5 บู๊ท ประกอบด้วย ชนเผ่าเย้า ชนเผ่าลีซอ และ ชนเผ่าม้ง และ การร่วมกันปลูกต้นค้อ และแจกจ่ายต้นค้อให้กับผู้ที่ร่วมภายในงานและนักท่องเที่ยง จำนวน 600 ต้น

ร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด