วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่หอศิลปกรรมถมอรัตน์ (Thamorat Hall of Fine Arts) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการนี้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปรับใช้ พัฒนา และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในแคมเปญ "21 ประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์" ได้แก่ หอศิลปกรรมถมอรัตน์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หอจดหมายเหตุเพ็ชรบูรณ์ และ สวนสาธาณะเพ็ชรรัตน์สงคราม เพื่อนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปประชาสัมพันธ์ต่อไป มีผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งหมด 10 คน

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด