วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (สปสช.)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (สปสช.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ได้แก่ โครงการสานวัฒนธรรมรำวงกลองยาวประยุกต์เพื่อสุขภาพ และ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองเพชรบูรณ์ ในการนี้มี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (สปสช.)

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (สปสช.)

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (สปสช.)

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด