วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

เปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 17 กันยายน 2565 ที่วัดโบสถ์ชนะมาร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2565 โดยมี นางพัฒนา ทองมา ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ พรหมบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธี

เปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2565

พิธีการกวนกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อนำกระยาสารทบรรจุหีบห่อเป็นขนมมงคลเตรียมนำลงเรือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพิธีอุ้มพระดำน้ำ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร

เปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2565

เปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2565

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
รวมรูปทั้งหมด