วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่วัดไตรภูมิ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565 ที่แข่งขันระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ เรือสั้น 18 ฝีพาย และ เรือยาว 30 ฝีพาย พร้อมกันนี้ยังมี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ ผู้ช่วยนายกฯร่วมมอบรางวัลเข้ากับทีมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
รวมรูปทั้งหมด