วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

ร่วมประชุมกำชับ ทำความเข้าใจ และ ร่วมปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านอื่นๆ ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานประกอบการอื่นๆ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมกำชับ ทำความเข้าใจ และ ร่วมปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านอื่นๆ ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานประกอบการอื่นๆ ที่อาจจะมีสถานการณ์เสี่ยงจากภายนอกและควรช่วยกันเฝ้าระวังทางสังคม พร้อมกันนี้มี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / รายงาน รวมรูปทั้งหมด