วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมติดตามข้อสั่งการและข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมติดตามข้อสั่งการและข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องถมอรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมติดตามข้อสั่งการและข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องถมอรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด