วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้