วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเจ้ารับราชการฯ

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเจ้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานครูเทศบาลกรณีผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงณ์ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยและกำหนด วัน เวาล สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้