วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

เปิดโครงการเดินนับก้าว เล่า 21 จุด ประทับใจ ภายใต้ โครงการการพัฒนาสุขภาพวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการเดินนับก้าว เล่า 21 จุด ประทับใจ ภายใต้ โครงการการพัฒนาสุขภาพวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรี รองประธานศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมืองฯ มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรพิเศษ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนกว่า 500 คนร่วมกิจกรรม
รวมรูปทั้งหมด