วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งหยุดจำหน่ายสินค้าบริเวณโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

         เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตามโครงการสินค้าชุมชนถนนคนพอเพียง ประจำปี 2566 "ถนนคนเพ็ด - ซะ - บูน" ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ บริเวณถนนเพชรเจริญ ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ถึงสี่แยกห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และถนนหลักเมือง ตั้งแต่หน้าศาลหลักเมืองถึงแยกหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และพื้นที่หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 และวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ จึงขอแจ้งหยุดจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 และวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกิจอีก 2 วัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้