วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม (BCG model) สู่การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม (BCG model) สู่การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม (BCG model) สู่การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร19 ชั้น2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วสุวิท รำเจริญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด