วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

บรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานสมโภชหลัก 1003 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์

บรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานสมโภชหลัก 1003 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานสมโภชหลัก 1003 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายจีรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในพิธี มีนายกษิต โฆษิตานนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1003 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยในวันที่ 3 ของการจัดงานได้จัดพิธีบเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญใน 7 พิธี เพื่อฉลองสมโภชถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
ธวัชชัย อินทรศร ปช.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด