วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2567 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รวมรูปทั้งหมด