วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ร่วมงานประเพณีหามพระลงน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง บ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงานประเพณีหามพระลงน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง พร้อมกันนี้ยังมี นายธณพล นิยมเพ็ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นางสาวเพชรดา งามนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายจักรัตน์ พั้วช่วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 ดร.ประทิน นาคสำราญ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นายประสิทธิ์ มาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านป่าแดงและใกล้เคียง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับประเพณีหามพระลงน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านเชื่อว่า จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และพืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พิธีหามพระดำน้ำหรือแห่น้ำพระทอง คือ พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางห้ามญาติลงสรงน้ำ เป็นประเพณีที่แปลก ที่ชาวบ้านบ้านป่าแดงพร้อมใจกันจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี และได้ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนานกว่า100 ปี โดยช่วงเช้าชาวบ้านจะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อห้ามญาติหรือหลวงพ่อพระทอง ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์กลาง หมู่ 5 บ้านป่าแดง แห่ไปรอบๆหมู่บ้านบ้านป่าแดง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาและสรงน้ำ ก่อนที่จะแห่ไปประกอบพิธีหามพระดำน้ำขอฝนที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ซึ่งในอดีตนั้น ชาวบ้านจะหามหลวงพ่อห้ามญาติไปทำพิธีดำน้ำหรือสรงน้ำในคลองป่าแดง แต่ภายหลังมีการสร้างอ่างเก็บน้ำป่าแดงขึ้นจนคลองป่าแดงหายไปทำให้ชาวบ้านต้องทำพิธีบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าแดงแทน ชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ และปาฏิหาริย์ ซึ่งถ้าปีใดไม่จัดพิธีหามพระดำน้ำขอฝนก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลและหลวงพ่อห้ามญาติจะหายไป แต่ถ้าปีใดจัดพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ก็จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดี และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อห้ามญาติ หลวงพ่อพระทองเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สมัยอยุธยา หล่อด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ สูง 90 เซนติเมตร โดยมีประวัติที่เล่าขานสืบทอดกันมาว่า ชาวบ้านที่ไปหาปลาที่ในแม่น้ำป่าสัก พบพระพุทธรูปปางห้ามญาติลอยอยู่ในแม่น้ำ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านป่าแดงประมาณ 8 กิโลเมตร ต่อมาชาวบ้านบ้านป่าแดงได้ไปกราบไหว้และอธิษฐานว่า ถ้าหลวงพ่อปางห้ามญาติอยากอยู่เหนือน้ำ ก็ขอให้ชาวบ้านสามารถอัญเชิญโดยใส่กระบุง และใช้ไม้คอนมาเพียงคนเดียวไหว ซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านได้คอนมาไหวจริงๆ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์กลาง และ ประกอบพิธีหามพระดำน้ำทุก ๆ ปี จวบจนปัจจุบันนี้
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
ข้อมูลโดย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์