วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ประจำปี 2567 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์มอบหมายให้ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอาการ การรักษา สอนและสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีอายุ 30-70 ปี คัดกรองผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่อง Mammogram ส่งผลให้ลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 7,10 และ 11 มิถุนายน 2567
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด