วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.เพชรบูรณ์) ครั้งที่ 4/2567

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.เพชรบูรณ์) ครั้งที่ 4/2567 มี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ยังมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด